@AndrewGwantwa explains GPS to community members at the Mabibo Community Forum PHOTO CREDIT: Ramani Huria
@AndrewGwantwa explains how GPS works to community members at the Mabibo Community Forum PHOTO CREDIT: Ramani Huria

As part of our continuing work to map Dar es Salaam, Ramani Huria began mapping an additional six wards of the city: Makumbusho; Makurumla; Mabibo; Mburahati; Msasani; and Keko

Community forum in Msasani Ward PHOTO CREDIT: Ramani Huria
A community forum in Msasani Ward PHOTO CREDIT: Ramani Huria

The mapping was launched with community forums in each of the wards on July 13-14th. The forums drew together community members from the respective wards and students who have been assigned to work with the community and map the wards.

Current map of Mburahati at the ward office. Ramani Huria will produced detailed and updated maps of all six additional wards. PHOTO CREDIT: Ramani Huria
Current map of Mburahati at the ward office. Ramani Huria will produced detailed and updated maps of all six additional wards. PHOTO CREDIT: Ramani Huria

The students involved in mapping the wards come from the University of Dar es Salaam and Ardhi University and have received holistic training in mapping techniques, including the use of field papers, GPS, and OpenStreetMap.

Ramani ya sasa ya mburahati katika ofisi ya kata.ramanihuria iliendelea kutengeneza ramani  zenye taarifa za kina na za sasa kwa kata sita za ziada.Picha na:Ramani Huria 

Wanafuzi walioshiriki katika utengenezaji wa ramani walitoka katika vyuo vikuu Ardhi na Dar es salaam na walipokea mafunzo ya mbinu  utengenezaji ikiwemomatumiziya GPS,makaratsi ya maeneo pamoja na (open streetmap)

Mabibo ward before mapping IMAGE SOURCE OpenStreetMap
Mabibo ward before mapping IMAGE SOURCE OpenStreetMap

The mapping of the wards is expected to take around two weeks and once completed, the data and maps will be presented to the community members in closing forums.

Leave a Reply