Kwa sasa asilimia 70 ya miundombinu Dar es Salaam haijapangwa, maana yake ni kwamba miundo mara nyingi hujengwa katika maeneo ya mafuriko na haijatengenezwa kwa kutosha ili kukabiliana na maji mengi. Mara nyingi, hata majengo yasiyopangwa yaliyo ‘salama’ na mafuriko yana athari kubwa juu ya eneo jirani; Mpango usiofaa umesababisha ongezeko la udongo mgumu (Compact soil), ambao una viwango vya chini vya kunyonya maji ili kuzuia kusambaza maji wakati wa mafuriko.

Ramani Huria ni mradi unaofanywa na HOT, kwa lengo la kuzalisha ramani kwa nia kuu ya kuboresha mipango ya ustawi wa mafuriko na kuongeza ufahamu wa maeneo salama kwa watu wa eneo. Hii inamaanisha kuwa nyumba za baadaye zitajengwa katika maeneo salama na hatua hizo zinaweza kuchukuliwa ili kuimarisha au kuhamisha majengo ambayo sasa yana hatari. Aidha, inaweza kupunguza hatari ya kolera na kuzuia uhamisho wa ghafla.

Amelia Hunt – Mkufunzi wa Ramani na Msaidizi wa Mradi, HOT – na Zac Hill – Mshauri, Wote wamefika Dar es Salaam na wamekaa siku mbili za mwisho katika ofisi ya HOT iliyopo  dLab. Katika chapisho hili la blog wanaelezea yale waliyojifunza kuhusu mradi wa Ramani Huria kwa kuzungumza na wana timu.

Chapisho hili la blogu limeshuka katika sehemu tatu: Teknolojia, Watu, na Jamii.

.Teknolojia

Katika ulimwengu wa magharibi sisi mara nyingi tunakabiliwa na mtazamo wa ulimwengu unaoendelea ambao umewasilishwa na sekta ya vyombo vya habari na maendeleo katika kipindi cha miaka 60 isiyo ya kawaida – picha ya watu masikini ambao tu maisha yao ni ukulima mdogomdogo, kusafiri maili nyingi kwa siku kukusanya maji. Itakuwa sio sahihi kudai kwamba upatikanaji wa kilimo bora na maji safi bado si suala katika mabara kama Afrika, ila tunaweza kudai kuwa picha haiwakilishi Afrika yote.

Nchi nyingi Afrika zimeunganishwa sana, na Tanzania sio tofauti. Uunganisho huu unaruhusu fursa nyingi, ikiwa ni pamoja na shughuli za ramani za digitali zilizofanywa na wanaojitolea na wafanyakazi wa HOT. Aidha, wanachama wote wa timu ambao tumekutana hadi sasa ni Watanzania, kuonyesha kwamba njia ya jadi ya kutumia wataalamu kutoka nchi za Magharibi ni gharama zisizohitajika. Wakiwa na ujuzi wa ndani, watu hawa wanaojitolea wana uwezo wa wa kufanya kazi kubwa kwa muda mdogo na wanaweza kukusanya taarifa sahihi zaidi kutokana na lugha ya ndani na ufahamu wa kitamaduni.

Ramani Huria 2.0 imeona kuboresha ubora wa taarifa na mbinu zaidi ya usimamizi wa timu. Wasimamizi wa kazi wana nia ya kuongoza timu zao kwa mfano ili waweze kuonyesha michakato mzuri ya kukusanya taarifa, kuwahamasisha washiriki kufurahia kazi zao, na kuwasaidia kuona umuhimu wa kukusanya taarifa ya uhakika na sahihi. Teknolojia na mafunzo yaliyotolewa kwa timu, pamoja na kujitoa kwao na shauku ya ramani, kumewafanya kuwa moja ya timu zenye ujuzi wa ufanisi zaidi na wenye vipaji.

Mkutano wa Hali ya Ramani Tanzania 2017 ulioandaliwa na ramani huria na wadau uliohudhuriwa na washiriki 170.

Ramani ya Mitaro kata ya Mikocheni.

Watu

Wengi wanaojitolea ni wahitimu kutoka Chuo Kikuu cha Ardhi wenye ujuzi unaohusiana ambao wanashiriki katika Ramani Huria ili kuboresha ujuzi wao wa kiufundi na usimamizi wakati wanachangia kuboresha jamii yao. Ramani Huria inatoa fursa kwa wanafunzi ya kujifunza aina mpya za ramani kama vile kutumia JOSM na QGIS, pia thamani ya kutumia wanajamii katika ramani.

Ramani Huria imegawanywa katika timu maalum kama, timu ya mifereji, Miundombinu, Ufikiaji wa jamii nk, kuruhusu wanaojitolea kujenga ujuzi wa kitaalam. Sehemu za mradi umegawanywa katika timu ya kukagua taarifa na timu ya kukusanya taariafa za ramani, na wasimamizi ambao huratibu kati ya vikundi ili kuhakikisha kuwa taarifa zilizokusanywa ni sahihi. Ukizungumza na timu, wengi wao hawajawahi kujua ramani ya jamii kabla. Sasa wanahisi kuwa wanaweza kurudi kwenye jamii zao wakati wakiongeza jumuiya kubwa ya ramani ya wazi. Ni msukumo kuona kwamba baada ya miaka mingi juu ya njia za maendeleo za kimataifa, sasa ni watu wa ndani ambao wanajiweka wenyewe kwenye ramani.

Washiriki wa mkutano wa Hali ya Ramani Tanzania

Jamii

Bado kuna njia ndefu ya kwenda katika mafunzo kwa jamii ili kuelewa jinsi ya kutumia ramani. Hata hivyo, kutokana na kile timu inasema, jamii zinaonekana kupokea wakati timu za kutengeneza ramani zinaelezea kile wanachokifanya wakati wa kupima mifumo ya maji ya mjini. Timu za ramani zinafanya kazi kwa bidii ili kusaidia watu wa ndani kuelewa dhana ya nyuma ya miradi na jinsi ramani zinaweza kuboresha mipango ya maendeleo na mipango ya dharura. Maono ni kuwa ramani zitumiwe na kila kiongozi wa kata na mtaa kuusaidia jamii yao ili watu waweze kujua maeneo yao wenyewe na huduma wanazohitaji kama; vituo vya afya, shule, vituo vya basi.

Timu ya kukusanya taarifa wakipima mtaro na kufanya kazi na wanajamii

Muhtasari wa Mawazo ya awali

Wakati msukumo wa awali wa mradi wa Ramani Huria ulikuwa ni kuboresha ujasiri wa mafuriko Dar es Salaam, ni wazi kwamba kuna faida nyingine za mradi huo. Mradi huu unasaidia watu wenyeji ambao wanahusika katika ramani, pamoja na kujenga jumuiya ya ramani. Njia ambazo miradi inafanya kazi inahimiza ushirikiano na jamii, ambayo ni njia ya kufurahisha ya kuendesha mradi endelevu.

Leave a Reply